VIDEO

Logo.png

VIDEO //

Mighty Max

Direcció: MON JOAN TIQUAT

Coreografia: MARGA SALES

Càmera: TONI VERD

Edició: MARC HOMAR

Agraïments especials a Pau Bachero i Nelson Do Céu.

© 2022 Highlands Project.

Jazz/Fusion Collective From Mallorca